zondag 8 juli 2007

Aanwezigheidsregistratie op een ROC deel 1

Aanwezigheidsregistratie in een onderwijsinstelling is eigenlijk altijd een organisatorische uitdaging geweest.
Bij jongere leerlingen die in klasseverband les krijgen is het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Iedereen kent uit zijn verleden de grote rode klasseboeken nog wel waar leraren huiswerk en presentie in bijhielden.
Merk trouwens op dat in dit klasseboek niet het lesrooster werd opgenomen. Het werkelijk gegeven lesrooster ontstaat door de aantekeningen van de docent!

Bij oudere leerlingen, we noemen ze tegenwoordig deelnemers of studenten, wordt een goede aanwezigheidsregistratie lastiger. Immers niet elke docent voelt zich geroepen de aanwezigheid of afwezigheid te registreren. Dat is, volgens hem, de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ik denk dat deze docenten hier een denkfout maken. Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de deelnemer om al dan niet deel te nemen aan de aangeboden onderwijsactiviteiten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de docent of mentor om te bewaken hoe de deelnemer omgaat met deze verantwoordelijkheid en daar ook het gesprek over aan te gaan.

Een complicerende factor bij de aanwezigheidsregistratie is dat er momenteel veel minder in traditioneel klasseverband wordt lesgegeven. Daardoor wordt het lastiger om al die wisselende contacten tussen docent en deelnemer te registreren.
Op een gemiddelde onderwijsinstelling met zo'n 10.000 deelnemers kom je dan tot ongeveer 5.500.000 contacten die je wilt vastleggen en waarover gerapporteerd moet worden.

Nadenkend over aanwezigheidsregistratie kom ik tot drie belangrijke onderdelen. Als eerste dien je de afspraken vast te leggen.
Het begrip afspraken hanteer ik in de breedste zin van het woord. Een docent A heeft op tijdstip B een afspraak met deelnemer C. Optioneel leg je ook de locatie en het onderwerp vast.
Onderwijs is in die zin dus niets meer dan een hele keten van afspraken. Daarnaast kent het onderwijs natuurlijk ook het huiswerk. Dat zijn alle onderwijsactiviteiten die zonder begeleidende docent worden verricht. (boek lezen, kastje timmeren, hardlooptraining, groepsgesprekken met projectgroepje, werken in elo. enzovoorts).

Als tweede dien je vervolgens te registeren of de afspraken zijn nagekomen. Dat kun je op heel verschillende manieren doen. Met verschillende technieken en met een verschillend beeld over wie nu verantwoordelijk is.

Het derde onderdeel is de rapportage te beschouwen.

Een en ander is nader uitgewerkt in een programma van eisen aanwezigheidsregistratie. Deze publicatie is via diverse kanalen verspreid, onder andere via ROC-I partners aan de informatiemanagers van bve-instellingen. Maar ook via het BVE-platform.

Wil je een exemplaar ontvangen, mail me dan even. (kgs@graafschapcollege.nl)

Dit programma van eisen is ook startdocument geweest voor de dag over aanwezigheid die op 6 juni 2007 georganiseerd werd door het BVE-platform. Voor een verslag volg deze link kenniscentrum onderwijsondersteuning
of
blogisch

donderdag 31 mei 2007

Tijd besparen met RSS

In deze korte video krijg je de voordelen van RSS aangereikt. Als je als last hebt van informatieoverload is dit een aanrader.

lengte 3 minuut en 30 seconden

Wiki voor beginners

Wiki's zijn gemakkelijk in gebruik, maar lastig te beschrijven. Na het zien van dit filmpje weet je in ieder geval een betere manier om een campingtrip te plannen of om de nieuwe wikipedia te schrijven.

De lengte is 3 min.
woensdag 30 mei 2007

Er is geen pad, slechts rimpels in het water

Wanderer, your footprints are
the path, and nothing more;
Wanderer, there is no path,
it is created as you walk.

By walking,
you make the path before you,
and when you look behind
you see the parth which after you
will not be trod again.
Wanderer, there is no path,
but the ripples on the waters

Antonio Machado,
Chant XXIX Proverbios y cantares,
Campos de Castilla, 1917